WebDerDur

WebDerDur

Kvalitetssikring af hjemmesiders og apps funktionalitet og indhold.

Det er svært at fejlsøge sin egen hjemmeside. Er strukturen på siden til at finde ud af? Også for besøgende, der ikke i forvejen kender sidens formål/produkt?


Er der de oplysninger, der lægges op til? Er der de oplysninger, der er brug for? Kan besøgende let finde den information, de forventer? Er kvaliteten af oplysningerne i orden?


Dårlig funktionalitet på en hjemmeside får brugere til at tænke "Nej, der er nok ikke noget for mig!"  Er din hjemmeside en god reklame og en god informationskilde, der giver brugeren en positiv oplevelse? Er din side effektiv eller surfer brugeren irriteret videre til andre sites? Søger brugeren efter andre apps?


Uhensigtsmæssigheder og fejl kan være umulige selv at opdage. Derfor tilbyder WebDerDur bl.a. følgende ydelser:

  • Vurdering af hjemmeside eller app: Indtryk, kvalitet og behov for evt. ændringer.
  • Minutiøs, skriftlig gennemgang af hele hjemmesiden eller app eller afdelinger af den.
  • Påpegning af døde links.
  • Liste med rettelse af sprog, grammatik, stave-/slåfejl og manglende grundoplysninger.
  • Efterfølgende vedligehold af siden og ny funktionaliteter, f.eks. på abonnement.
  • Aktiv indholdsskabelse.


 Ring eller skriv for yderligere oplysninger eller ønsker.

WebDerDur v. Kristine Korsgaard                               Sønderskovvej 166, 9370 Hals                           Tlf. 40 35 35 19                                       2019/2020